Law balance on a book

image local regulation

Law balance on a book

ข้อบังคับในสหราชอาณาจักร

การติดตั้งยางใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

มิชลินแนะนำให้คุณติดตั้งยางที่มีลายดอกยางเหมือนกันบนเพลาอันเดียวกัน หากไม่สามารถทำได้ มิชลินขอแนะนำให้คุณใช้ยางแฝดประเภทเดียวกัน
ข้อบังคับด้านการโครงสร้างและการใช้งานของสหราชอาณาจักร 27 (UK Construction and Use Regulation 27) กำหนดให้ยางที่ติดตั้งบนเพลาเดียวกันต้องมีขนาดและโครงสร้างเหมือนกัน ดังนั้นคุณอาจใส่ยางที่มีลายดอกยางต่างกันได้ หากยางมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน
 • ขนาดเท่ากัน
 • โครงสร้างเหมือนกัน (รัศมีหรือเส้นทแยง)
 • อยู่ในหมวดหมู่การใช้งานเดียวกัน (ยางสำหรับขับขี่บนท้องถนน ยางพิเศษ ยางสำหรับขับขี่บนหิมะที่เครื่องหมาย M+S)
 • มีหมายเลขการอนุมัติเดียวกัน
 • มีดัชนีความสามารถในการรับน้ำหนักเท่ากัน และ
 • มีอัตราความเร็วเท่ากัน

โปรดดูข้อบังคับของแต่ละประเทศสำหรับการดัดแปลงที่เฉพาะเจาะจง

การติดตั้งยางเซาะร่อง

ข้อบังคับอนุญาตให้ติดตั้งยางเซาะร่องบนเพลาของรถเชิงพาณิชย์ทุกอัน รวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารหรือวัตถุอันตราย โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์อื่นๆ บางประการเกี่ยวกับขนาดของยาง รวมถึงรูปแบบและวิธีการเซาะร่องยาง

 

Picto technical tyre mounting picto Tyre

 

การติดตั้งยางหล่อดอก

ยาง MICHELIN Remix ออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใช้งานบนเพลาขับและเพลารถเทรลเลอร์
เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใส่ยาง MICHELIN Remix รวมทั้งลายดอกยาง Z บนเพลาบังคับเลี้ยวอันแรกของรถยนต์
แต่สามารถใส่ยาง MICHELIN Remix บนเพลาหน้าอันที่สองของรถบรรทุก 8 x 4 ได้


การติดตั้งยางแบบเดียวกันบนเพลาที่ติดตั้งได้เฉพาะยางหล่อดอกเท่านั้น

ยางหล่อดอกต้องมีลักษณะทางเทคนิคที่เหมือนกันดังต่อไปนี้:

 • แบรนด์ของผู้ที่หล่อดอกยาง
 • ขนาดของยาง
 • โครงสร้างยาง
 • อัตราความเร็วและดัชนีการรับน้ำหนัก และ
 • หมวดหมู่การใช้งานของยาง

ห้ามติดตั้งยางหล่อดอกจากผู้หล่อดอกยางที่ต่างกันบนเพลาเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้ปลอกยางแบรนด์ใดก็ตาม

อนุญาตให้ติดตั้งยางหล่อดอกจากผู้หล่อดอกยางรายเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้ปลอกยางแบรนด์ใดก็ตาม

image 2020 07 08 14 48 41 827

 

การติดตั้งแบบผสม (ยางใหม่ – หล่อดอก) บนเพลา 

การติดตั้งแบบผสมโดยใช้ยางที่ผ่านการอนุมัติบนเพลาอันเดียวกันสามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้:
ผู้หล่อดอกยางและแบรนด์ใหม่ต้องเป็นรายเดียวกัน
ปลอกยางต้องเป็นแบรนด์เดียวกัน (ใหม่และหล่อดอก)
ลักษณะเฉพาะของยางหล่อดอกและยางใหม่ที่ติดตั้งบนเพลาเดียวกันดังต่อไปนี้จะต้องเหมือนกัน:

 • แบรนด์ของปลอกยางและผู้หล่อดอกยาง
 • ขนาดของยาง
 • โครงสร้าง (รัศมีและเส้นทแยง)
 • อัตราความเร็วและดัชนีการรับน้ำหนัก และ
 • หมวดหมู่การใช้งานของยาง (บนถนน, ออลเทอร์เรน, หิมะ - เครื่องหมาย M+S)
schéma d'usure de pneus

Picto capture page 8 niveau usure Help and Advice

schéma d'usure de pneus

ความลึกของลายดอกยางบนเพลาเดียวกัน

ความแตกต่างระหว่างความลึกของร่องยางหลักบนยางสองเส้นที่ติดตั้งบนเพลาเดียวดันต้องมีความลึกมากกว่า 5 มม.

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ยางผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบหลากหลายประเภท ซึ่งคุณสมบัติของยางจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจัดเก็บ (อุณหภูมิ ระดับความชื้น ตำแหน่ง ฯลฯ) และเงื่อนไขการใช้งาน (การรับน้ำหนัก ความเร็ว แรงดันลมยาง สภาพล้อ ฯลฯ) ที่ยางต้องเจอ
ปัจจัยด้านอายุมีความผันแปรและวัดได้ยาก ดังนั้นมิชลินจึงแนะนำให้ตรวจสอบยางอย่างสม่ำเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสามารถประเมินความเหมาะสมเพื่อการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้ รวมถึงการตรวจสอบโดยผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอด้วย
การตรวจสอบนี้ควรดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง ตั้งแต่ปีที่ 5 หลังจากการใช้งานยาง หรือปีที่ 8 หลังจากวันที่ผลิต
หลังจากระยะเวลาในการตรวจสอบข้างต้น นอกเหนือจากการตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยสายตาแล้ว เราขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบประจำปีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยาง
ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้ยางที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปกับเพลาบังคับเลี้ยวของรถบรรทุกและรถบัส
แนะนำให้ใช้กับเพลารถเทรลเลอร์

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้สมรรถนะของรถแย่ลง เกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมรถและ/หรือความผิดปกติของยางที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ใช้และบุคคลที่สาม มิชลินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากและ/หรือระหว่างการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยางไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

การสึกหรอของยาง

ร่องของลายดอกยางต้องมีความลึกอย่างน้อย 1.0 มม. ต่อเนื่องกันตลอดทั้งเส้นโดยมีความกว้างของดอกยางอย่างน้อย 3/4 ส่วน และล้อมรอบเส้นรอบวงทั้งหมด ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร:

 • นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นเกี่ยวกับความลึกของดอกยางโดยมีความกว้างของดอกยางอย่างน้อย 3/4 ส่วน ลายดอกยางเดิมจะต้องปรากฏให้เห็นในส่วนที่เหลือ
 • ห้ามไม่ให้เส้นใยปรากฏออกมาทั้งบนพื้นผิวหรือที่ด้านล่างของลายดอกยาง
 • ต้องไม่มีรอยฉีกลึกบนแก้มยาง

ต้องถอดและเปลี่ยนยาง เมื่อยางถึงขีดจำกัดการสึกหรอตามกฎหมายหรือทางเทคนิค ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ยางสึกหรอผิดปกติ หรือหากอัตราการสึกหรอระหว่างยางบนเพลาอันเดียวกันนั้นแตกต่างกัน

table with tyre wear legislation in europe

Picto capture page 10 wear by country Help and Advice

table with tyre wear legislation in europe

การซ่อมแซมยาง

ตลอดอายุการใช้งาน ยางผ่านแรงกดดันและการทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง และอาจชำรุดเสียหายได้จากหลายวิธี
การเพิกเฉยต่อการชำรุดเสียหายของยางถือเป็นเรื่องอันตราย ด้วยการออกแบบ ส่งผลให้ยางมิชลินสามารถซ่อมแซมได้ในบางกรณี

อย่างไรก็ตาม ความเสียหายทุกประเภทไม่สามารถซ่อมแซมได้ การซ่อมยางเป็นงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการฝึกอบรมและ
ช่างซ่อมยางมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องและคุณภาพของการซ่อมยาง ก่อนการซ่อมแซมยาง ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญถอดยางและตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งภายในและภายนอก

เครื่องหมายสำหรับฤดูหนาว

Logo badge 3pmsf full Help and Advice


3PMSF - ภูเขาเกล็ดน้ำแข็ง 3 ยอด

สัญลักษณ์นี้พบได้บนยางฤดูหนาวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะที่เพียงพอและความสามารถในการสัญจรในฤดูหนาว
เครื่องหมายนี้จะได้รับจากการทดสอบตามข้อบังคับ (UNECE R117) ซึ่งจะวัดผลการยึดเกาะยางรถบรรทุกใหม่ทั้งหมด เมื่อเร่งความเร็วบนพื้นหิมะที่อัดแน่นของ เฉพาะยางที่ผ่านการทดสอบนี้เท่านั้นที่สามารถวางจำหน่ายในหมวดหมู่นี้ได้และจะมีการระบุเครื่องหมายบนแก้มยาง
ยางทั้งหมดที่ติดป้ายกำกับ 3PMSF จะมีเครื่องหมาย M+S ด้วย

Logo badge m s full Help and Advice


M+S – โคลนและหิมะ

เครื่องหมาย M+S ไม่อยู่ภายใต้การทดสอบประสิทธิภาพตามข้อบังคับ แต่ออกโดยผู้ผลิต
ในปัจจุบันนี้ มีเพียงเครื่องหมาย M+S เท่านั้นที่รู้จักในระดับสากลว่าเป็นการระบุยางสำหรับใช้งานในฤดูหนาว (UNECE R54 & R117)

เพื่อให้แน่ใจว่ายางเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของคุณ เราแนะนำให้ตรวจสอบเครื่องหมาย M+S และ/หรือ 3PMSF ที่แก้มยางอย่างจริงจัง รวมถึงเอกสารและเว็บไซต์ของเราด้วย

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+