pneu michelin monté sur camion

Background Michelin truck tyre mounted Help and Advice

pneu michelin monté sur camion

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยางรถบรรทุกและยางรถบัส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาง

การเลือกยางต้องเป็นไปตามกฎหมายและคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์หรือยาง หรือลักษณะที่เป็นทางการ (ขนาด ดัชนีน้ำหนักบรรทุกและอัตราความเร็ว โครงสร้าง ฯลฯ)

 • คุณต้องคำนึงถึงเงื่อนไขในการใช้ยาง เพื่อให้ระดับประสิทธิภาพของยางเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ขนส่ง
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบดั้งเดิมของรถยนต์ คุณควรตรวจสอบว่าโซลูชันที่นำเสนอนั้นสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน รวมถึงข้อกำหนดและคำแนะนำของผู้ผลิต (ดูข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศ) ในบางประเทศ รถยนต์ที่ดัดแปลงต้องได้รับการอนุมัติในส่วนของการจัดการ
 • ยางรถยนต์มือสอง ยางที่ใช้แล้ว หรือยางที่เคยประสบอุบัติเหตุต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับในปัจจุบัน (ดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใส่ยางและการเติมลมยาง)
 • การใช้ยางผิดวิธีหรือการเลือกยางที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนกลไกบางส่วนสึกหรอก่อนเวลาอันควร

คุณควรเลือกยางอย่างไร?

เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องใส่ยางที่เหมาะสมกับรถของคุณและปฏิบัติตามแนวทางการเลือกยางบางประการ มีสี่ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม!

 

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดขนาดยางที่เหมาะสม

 • ขนาดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตรถยนต์ และอย่างน้อยก็ต้องเป็นไปตามความสามารถสูงสุดในการรับน้ำหนักของเพลา
 • ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของเพลาไว้ตามข้อบังคับปัจจุบัน การติดตั้งเพลากับยางที่รับน้ำหนักได้มากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถบรรทุกของได้เกินขีดความสามารถในการรับน้ำหนักที่ผู้ผลิตอนุมัติ
 • ขนาดยางแต่ละเส้นสอดคล้องกับล้อที่มีขนาดตรงกันตั้งแต่หนึ่งล้อขึ้นไป รวมทั้งในแง่ความกว้างของขอบยางด้วย: ดู "คู่มือมาตรฐาน" ของ ETRTO และ/หรือคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์
 • การใส่ยางที่ไม่ผ่านการอนุมัติอาจทำให้เกิดผลเสียต่อไปนี้: ความเสียหายที่เกิดกับล้อและ/หรือยาง รอยยางบนพื้นผิวถนนที่ไม่น่าพอใจ และภาระงานผิดปกติที่ยาง ต้องแบกรับ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ลักษณะการทำงาน การยึดเกาะ และอายุการใช้งานของยาง

michelin usage segmentations

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดการใช้งานที่เหมาะสม

 • ข้อเสนอยางเชิงพาณิชย์ของมิชลินประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง 6 รุ่นซึ่งออกแบบและปรับให้เข้ากับการใช้งานทางธุรกิจแต่ละประเภท และพร้อมที่จะช่วยคุณปรับต้นทุนการดำเนินงานให้เหมาะสมที่สุด
 • เพื่อเลือกยางที่เหมาะสม เราต้องคำนึงถึงประเภทการใช้งานและประโยชน์ของยางแต่ละรุ่นด้วย


ขั้นตอนที่ 3: ระบุประโยชน์ที่เหมาะสม

ยางมิชลินนำเสนอประโยชน์ตามความต้องการเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน

 

 

ขั้นตอนที่ 4: เลือกลายดอกยางที่เหมาะสม

มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อเลือกลายดอกยาง

Edito tyre choice page 18 Help and Advice

คำแนะนำอื่นๆ

 • สำหรับยางที่ติดตั้งบนล้อที่เพลาบังคับเลี้ยวของรถ คุณต้องใช้ลายดอกยาง "F" หรือ "Z" เท่านั้น

ลายดอกยางเหล่านี้ออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อรับมือกับความเค้นและความตึงเครียดเฉพาะซึ่งเกิดขึ้นกับเพลาบังคับเลี้ยวของรถยนต์: ความสามารถในการรับน้ำหนัก, การหย่อนเนื่องจากการถ่ายโอนน้ำหนักที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, การเสียดสี, รูปทรงเพลา, ระยะทางในการขับขี่สูง ฯลฯ เราขอแนะนำว่าอย่าใส่ยาง MICHELIN Remix รวมทั้งลายดอกยาง Z บนเพลาบังคับเลี้ยวอันแรกของรถยนต์

 • สำหรับยางที่ติดตั้งบนล้อของเพลาขับ คุณต้องใช้ลายดอกยาง "D" หรือ "Z" เท่านั้น

ลายดอกยาง "D" ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเค้นและความตึงเครียดเฉพาะซึ่งจะเกิดขึ้นบนเพลาขับ: การส่งกำลังของเครื่องยนต์และแรงบิดเบรก การบิดเป็นเกลียว การรับน้ำหนักของเพลาสูงสุดของการทรงตัวบนถนนตลอดเส้นทาง ฯลฯ
ยางที่มีลายดอกยาง "Z" สามารถติดตั้งบนล้อของเพลาขับได้ แต่ด้วยแรงกดบนเพลานี้ ลายดอกยาง "D" มีความเป็นไปได้ที่จะดึงความสมดุลของสมรรถนะที่ดีที่สุดออกมาได้ สำหรับการใช้งานบางประเภท ลายดอกยาง "Z" ยังนำเสนอสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเมื่อใช้กับล้อบนเพลาขับ: ตัวอย่างเช่น การใช้งานในเขตเมือง

 • สำหรับยางที่ติดตั้งบนล้อของเพลารถเทรลเลอร์ คุณต้องใช้ลายดอกยาง "T" หรือ "Z" เท่านั้น

ลายดอกยางเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเค้นเฉพาะบนเพลารถเทรลเลอร์: การรับน้ำหนักแบบคงที่และแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเสียดสี ระยะทางการขับขี่สูงบนเพลากลาง ฯลฯ
ยางที่มีลายดอกยาง "T" แสดงดัชนีการรับน้ำหนักและอัตราความเร็วที่เหมาะสมกับรถลากจูง (รถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุกพ่วง) เมื่อใส่ยางที่มีลายดอกยาง "Z" ให้ตรวจสอบว่าดัชนีการรับน้ำหนักและอัตราความเร็วนั้นเหมาะสมกับความต้องการของเพลาหรือไม่
ยางมิชลินที่มีลายดอกยาง "T" ในยุโรปแสดงเครื่องหมาย "FRT" (ยางป้องกันการหมุนฟรี) ซึ่งกำหนดมาตรฐานโดย ETRTO ห้ามใช้ลายดอกยาง "T" บนล้อของเพลาบังคับเลี้ยวหรือเพลาขับ

 • เครื่องหมาย FRT

คำว่า FRT (ยางป้องกันการหมุนฟรี) กำหนดไว้ในข้อบังคับ ECE 54 วรรค 3.1.15 
เครื่องหมาย "FRT" มีความเกี่ยวข้องกับยางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเพลาของรถเทรลเลอร์ (และเพลาของรถยนต์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เพลาบังคับเลี้ยวด้านหน้าและเพลาขับ) ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้กับยางใหม่ทั้งหมดที่ใช้ในยุโรป: ซึ่งหมายความว่ายางที่มีเครื่องหมาย FRT ได้รับการอนุมัติให้ติดตั้งกับล้อของเพลารถเทรลเลอร์เท่านั้น และห้ามติดตั้งบนเพลาประเภทอื่น นอกจากนี้ มิชลินยังใช้เครื่องหมาย FRT กับยางรุ่น MICHELIN Remix อีกด้วย มิชลินจะไม่รับผิดชอบต่อผลอันเนื่องมาจากความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ยางซึ่งขัดต่อคำแนะนำของยาง ยาง 385/65 R 22.5 ที่มีเครื่องหมาย FRT สามารถติดตั้งกับล้อบนเพลาหลังอันสุดท้ายที่ไม่ใช่เพลาขับของรถยนต์ได้

Picto tyre choice page 134 Help and Advice

Picto tyre choice page 135 Help and Advice

Picto tyre choice page 21 Help and Advice

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+