Monter un pneu

Background photo of tyre fitting Help and Advice

Monter un pneu

การติดตั้งและการถอดยาง

ข้อมูลและข้อควรระวังในการดำเนินงานสำหรับการติดตั้งและการถอดยางสำหรับการก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม หรือการทำเหมือง

 

 

การติดตั้งที่ถูกต้อง โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานที่แนะนำ และปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปกป้องผู้คนและวัสดุอย่างดีเยี่ยม และช่วยให้สามารถใช้ยางได้อย่างเต็มศักยภาพ

การติดตั้งยางที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ยางรถเสียหาย และ/หรือทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

ดังนั้นจึงจำเป็นที่การดำเนินงานเหล่านี้จะต้องทำโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามขั้นตอน
เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำการติดตั้งยางโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยางที่ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ยางประเภทที่มียางในจะต้องติดตั้งยางรองและยางในที่เหมาะสม
ในทุกกรณี จำเป็นต้องอ้างอิงคำแนะนำทางเทคนิคของผู้ผลิตยางรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตล้อ รวมถึงคู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการติดตั้งยาง


Un chantier de construction avec un toupie en premier plan

Edito construction 1 Help and Advice

Un chantier de construction avec un toupie en premier plan

ข้อควรระวังทั่วไป:

  • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเสมอ
  • ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบขั้นตอนที่แนะนำ
  • ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถหยุดนิ่งแล้ว มีความปลอดภัย (ปิดกั้นพื้นที่ ติดป้ายกำกับ) และมีการทรงตัวที่เหมาะสม (ใช้เบรกมือ บล็อกกั้น) และดับเครื่อง

edito photo of tyre fitting help and advice

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถอดยาง

เมื่อถอดล้อออกจากตัวรถ:

  •  หากติดตั้งยางแบบคู่หรือหากขอบล้อมีความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจน จะต้องปล่อยลมออกจากยางทั้งสองเส้น การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่มีผลกระทบร้ายแรง 
  • ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและคำแนะนำของผู้ผลิตเมื่อถอดยาง
  • ตรวจสอบว่ายางมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการถอดยางอย่างปลอดภัย

เมื่อถอดยางออกจากตัวรถ:

  • ให้ปล่อยลมยางออกจนหมดก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อและส่วนประกอบของล้ออยู่ในสภาพดี

2. ตรวจสอบความเข้ากันได้ของยางและล้อ (ล้อที่อนุญาตให้ใช้งานงานร่วมกับยาง) และความจุแรงดันลมยางของล้อ

3. ติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ทิศทางการติดตั้ง ทิศทางการหมุน และคำแนะนำใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้บนแก้มยาง

4. ในกรณีที่ใช้ล้อแบบหลายชิ้น ให้เปลี่ยนซีลโอริง

5. ในกรณีที่ติดตั้งยางแบบไม่มียางใน

  • สำหรับจุ๊บยาง ต้องเปลี่ยนตามแนวทางปฏิบัติ
  • สำหรับจุ๊บยางโลหะ ให้ตรวจสอบการปิดผนึกอากาศและทำการเปลี่ยนแกนจุ๊บยางหรือซีลหากจำเป็น

6. หลังจากติดตั้งยางเข้ากับตัวรถแล้ว ต้องใช้ประแจแรงบิดเพื่อติดตั้งตามแรงบิดที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ผลิตเครื่องจักรกำหนดไว้

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+