Background photo mine landscape Help and Advice

การเลือกยางที่เหมาะสม

การเลือกยางรถตักของมิชลินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเพิ่ม ศักยภาพการทำงานของยางได้สูงสุด

picto em tyre designation 2 help and advice max

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดการใช้งานของคุณ


การจำแนกประเภทสากลได้กำหนดการใช้งานไว้ 4 ประเภท

ประเภทการใช้งานของยางระบุอยู่ที่แก้มยาง:

  • C : รถบด (Compactor)
  • E : รถตัก (Earthmoving) (การขนส่ง)
  • G : รถเกลี่ยดิน (Grader)
  • L : รถตักและรถดันดิน (Loader and Bulldozer)

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์สภาพการใช้งานและประเภทผิวดินของคุณ

มีความลึกและลายดอกยางหลากหลายแบบ ลายดอกยางที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับภูมิประเทศหรือพื้นผิวถนนที่คุณต้องขับขี่รถเป็นหลัก: การยึดเกาะ ความเสี่ยงต่อการตัด การสึกหรอที่รวดเร็ว การได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเครื่องจักรนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกยางในขอบเขตกว้างๆ:

  • 1 : Ribbed (ความลึกของดอกยางปกติ)
  • 2 : Traction (ความลึกของดอกยางปกติ)
  • 3 : Rock (ความลึกของดอกยางปกติ)
  • 4 : Rock (ความลึกของดอกยางลึก)
  • 5 : Rock (ดอกยางลึกมาก)
  • 7 : Flotation (ดอกยางปกติ)

เลือกโซลูชันของมิชลินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณ

ขั้นตอนที่ี 3: ค้นหา TKPH ของคุณ

เพื่อการเลือกยางที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องรู้ TKPH ของคุณ TKPH (ตัน-กิโลเมตรต่อชั่วโมง) หรือ TMPH (ตัน-ไมล์ต่อชั่วโมง) เป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานของยางที่สำคัญ สำหรับขนาดยางและลายดอกยางที่เหมือนกัน วัสดุยางอาจมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความเกี่ยวข้องกับ TKPH ที่แตกต่างกัน ค่า TKPH และ TMPH เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเฉพาะของยาง จำนวนกิโลเมตรที่อนุญาตในหนึ่งชั่วโมงตามประเภทยาง และตามที่กำหนดไว้สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐานที่ 38°C ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับน้ำหนักเฉพาะของยางแต่ละขนาด

picto em tyre designation 3 help and advice

picto tkph help and advice

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+