5 Picture AXIOBIB at work (5)

Background axiobib at work Help and Advice

5 Picture AXIOBIB at work (5)

การทำความเข้าใจเครื่องหมายของยาง

การอ่านแก้มยาง

เรียนรู้การแปลความหมายของเครื่องหมายบนแก้มยางของคุณ

XeoBib: กลุ่มผลิตภัณฑ์
VF = การโค้งงอสูงมาก (Very High Flexion): คำนำหน้าที่ใช้ในการกำหนดประเภทยางมาตรฐาน
650: ความกว้างของส่วนที่ปรากฎในหน่วยเป็น มม.
60: อัตราส่วนของรูปทรง (ความสูงของแก้มยาง/ส่วนที่ปรากฎของยาง) ในรูปแบบ %
R: โครงสร้าง: "R" หมายถึงรัศมี (Radial) "-" หมายถึงเส้นทแยง
38: เส้นผ่านศูนย์กลางของขอบล้อที่ปรากฏในหน่วยเป็นนิ้ว
155: ดัชนีการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน
D: อัตราความเร็วตามมาตรฐาน
รัศมี (Radial): ประเภทโครงสร้าง
ไม่มียางใน (Tubeless): ยางที่ไม่มียางใน
Michelin® X®: เครื่องหมายการค้า

Le marquage d'un pneu agricole

Edito tyre marking Help and Advice

Le marquage d'un pneu agricole

Cotes dimensionnelles

Picto Tyre Dimensions Help and Advice

Cotes dimensionnelles

ขนาดของยางและขอบล้อ

 

ยาง 
S: ส่วนความกว้างของยาง
R’: รัศมีเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกคงที่
R: รัศมีเมื่อไม่มีน้ำหนักบรรทุก
D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เท่ากับ 2 x R

ขอบ
Ø: เส้นผ่านศูนย์กลางของขอบ
F: ความกว้างภายใน
H: ส่วนสูง

ซีรีส์ 42" และเทียบเท่า 38"

 

picto tyre markings 4 help and advice

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+