b2b 600 3528702789674 tire michelin x straddle2 450 slash 95 r25 202a7 c main 1 30 nopad
MICHELIN X-STRADDLE 2
microsoftteams image 17
MICHELIN X-STRADDLE 2 side
microsoftteams image 18
MICHELIN X-STRADDLE 2 front
/3
 • ด้านการทหาร
 • ผ่านการทดสอบสมาร์ตเวย์
 • ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักสูง
 • ยางเรเดียล

MICHELIN X-STRADDLE 2

Close
MICHELIN
X-STRADDLE 2
Select a dimension
back
Select a dimension
 • 18.00R33 E4 A4 TL
 • 18.00R33 E4 B TL
 • 21.00R33 E4 B TL
 • 21.00R33 E4 A4 TL
 • 24.00R35 E4 B TL
 • 24.00R35 E4 A4 TL
Close
MICHELIN
X-STRADDLE 2
Select a dimension
back
Select a dimension
 • 18.00R33 E4 A4 TL
 • 18.00R33 E4 B TL
 • 21.00R33 E4 B TL
 • 21.00R33 E4 A4 TL
 • 24.00R35 E4 B TL
 • 24.00R35 E4 A4 TL

 

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ยางรุ่นนี้

high load capacity v4

ความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักสูง 

ยาง 480/95 R25 MICHELIN X-STRADDLE 2​ มีปริมาตรอากาศภายในยางมากกว่ายาง 450/95 R25 MICHELIN X-STRADDLE 2 ถึง 20% (5)

บรรทุกน้ำหนักได้ถึง 17.8 ตันที่ความเร็วสูงถึง 22 กม./ชั่วโมง (3)

run faster v4

รวดเร็วขึ้น (1), ไกลขึ้น (2)(5)

ขับขี่ที่ความเร็วสูงถึง 15 กม. ในหนึ่งชั่วโมง และความเร็วสูงสุด 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการใช้งานยางในอุณภูมิที่เย็นกว่า (1)

ปริมาตรของยางมากกว่า 8% เมื่อเทียบกับ MICHELIN X-STRADDLE (5) ทำให้อายุการใช้งานของยางยาวนานขึ้นถึง 15% (2)

simplicity v4

ลดความซับซ้อน

•  ยาง MICHELIN X-STRADDLE 2 480/95 R25 สามารถติดตั้งกับขอบล้อได้ทั้งขนาด 11.25 และ 13.00 (6)(7)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

MICHELIN XTRA LOAD GRIP - 18.00R33
74 inch
20 inch
13.00/2.5
603 l / 159 gal
2.4 inch
E-4
23.54 inch
194
515155

แรงดัน (บาร์และปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และน้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัมและปอนด์)

น้ำหนักบรรทุกและประเภทของงานเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในการปรับแรงดัน**

bar

psi

4

58

4.5

65

5

73

5.5

80

6

87

6.5

94

7

102

7.5

109

8

116

(kg - lbs) น้ำหนักบรรทุกของพาหนะขนส่งต่อยางหนึ่งเส้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.9 ตัน

มาตรฐาน

7950

17527

8700

19180

9400

20723

10150

22377

10900

24030

(kg - lbs) น้ำหนักบรรทุกของพาหนะขนส่งต่อยางหนึ่งเส้นมากกว่า 10.9 ตัน

มาตรฐาน

11700

25794

12150

26786

12650

27888

13100

28881

**สิ่งสำคัญ

การเติมยางลมยางจะต้องเหมาะสมกับการรับน้ำหนักของยางแต่ละเส้น ความเร็วในการเดินทาง และการใช้งาน คำแนะนำข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันเผยแพร่ตารางเหล่านี้ (ธันวาคม 2020) ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำชี้แจงทางกฎหมาย

(1) เปรียบเทียบกับ MICHELIN® X-STRADDLE® 480/95 R25: ระยะทางสูงสุด 12 กิโลเมตรในหนึ่งชั่วโมงและ ความเร็วสูงสุด 30 กม./ชม.

(2) เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ยในไซต์งานที่ท่าเรือของยาง MICHELIN X-STRADDLE 480/95 R25, การประมาณค่าการปรับปรุงอายุการใช้งานโดยอ้างอิงจากประสิทธิภาพการทำงานในไซต์งานที่ท่าเรือของลูกค้าด้วยยาง MICHELIN X-STRADDLE 2, ขนาด 450/95 R25, เปรียบเทียบกับยาง MICHELIN X-STRADDLE 16.00 R25 (ขนาด 450/95 R25 ซึ่งเทียบเท่ากับขนาด 16.00 R25) และการนำการออกแบบที่ปรับปรุงมาใช้กับยางรุ่น MICHELIN® X-STRADDLE 2 480/95 R25 มาพิจารณาทีละรายการ

​(3) ที่แรงดันลมยางปกติ 10 บาร์สำหรับการรับน้ำหนัก 15.75 ตันโดยใช้ยาง MICHELIN X-STRADDLE 2 450/95 R25 และขนส่งน้ำหนักได้ 17 ตันระหว่างความเร็ว 22 ถึง 35 กม./ชม.

(4) เปรียบเทียบกับ MICHELIN X-STRADDLE 480/95 R25

(5) ขนาดของขอบล้อ 13.00/2.5 – ความกว้างของขอบล้อ: 13.00’’ ความสูงของหน้าแปลน: 2.5’’

​(6) ขอบล้อที่อนุมัติ 11.25/2.0 – ความกว้างของขอบล้อ: 11.25’’ ความสูงของหน้าแปลน: 2.0’’

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+