Background photo mining 6 Mining and quarries

การวิเคราะห์สภาพของไซต์งาน

วิเคราะห์สภาพการขับขี่ที่ไซต์งานในเหมืองของคุณ

Picto Mining key visual Mining and quarries

การติดตามการบำรุงรักษา


อายุการใช้งานของยางขึ้นอยู่กับสภาพของเส้นทางเดินรถและสถานที่ทำงานโดยทั่วไป (หิน ร่อง/ลอนคลื่น ประสิทธิภาพการระบายน้ำที่อาจปรากฏให้เห็นบนยาง ฯลฯ)

นี่คือเหตุผลที่ช่างเทคนิคของมิชลินอยู่เคียงข้างคุณที่หน้างาน โดยพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปนี้:

  • ดำเนินการตรวจสอบไซต์งาน: ตรวจสอบสภาพเส้นทางและพื้นที่ขนสินค้าขึ้นรถ (และพื้นที่ขนสินค้าลงจากรถ) โดยทั่วไป
  • นำเสนอมาตรการปรับปรุง

ตรวจสอบเส้นทางและรอบการขนส่ง

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของไซต์งานในขณะที่รักษาประสิทธิภาพของยางให้คงอยู่ด้วย บางครั้งการตรวจสอบเส้นทางใหม่ (ความชัน ระดับความสูง วงเลี้ยว ฯลฯ) ก็มีประโยชน์

การปรับปรุงประสิทธิภาพส่งผลให้อัตราการสกัดของเหมืองเพิ่มขึ้น ในการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปของไซต์งาน การพัฒนาในด้านนี้ต้องคำนึงถึงขีดจำกัดของเครื่องจักรและยางตามที่กำหนดไว้ด้วย
นี่คือเหตุผลที่ช่างเทคนิคของมิชลินเสนอให้ทำการตรวจสอบไซต์งานทั้งหมด โดยจะมีการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ของรถ ตัวอย่างเช่น การเร่งความเร็ว ความเร็วที่ใช้ในทางโค้ง การเบรก (ความถี่ ระยะเวลา ความรุนแรง) เป็นต้น

การวิเคราะห์นี้ดำเนินการโดยซอฟต์แวร์เฉพาะที่เชื่อมต่อกับ GPS เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแนะนำการปรับปรุงการจัดรูปแบบเส้นทาง ความเร็วสูงสุดที่จุดต่างๆ (ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรและ/หรือน้ำหนักบรรทุก) เป็นต้น

การควบคุมน้ำหนักบรรทุก (การชั่งน้ำหนักและการจัดตำแหน่งน้ำหนักบรรทุกให้อยู่ที่ศูนย์กลาง)

edito photo mining 9 mining and quarries


การเติมวัตถุลงถังบรรจุหรือกระบะของรถบรรทุกจนเต็ม อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรทำงานภายใต้สภาวะการบรรทุกเกินพิกัดอย่างถาวรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุที่ขนส่ง

ในทำนองเดียวกัน การบรรทุกน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอบนกระบะรถบรรทุกอาจทำให้เกิดการบรรทุกเกินพิกัดที่ด้านใดด้านหนึ่งของรถ โดยเน้นที่ยางบางเส้น การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่มีความหนาแน่นสูงเป็นประจำ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมน้ำหนักบรรทุกได้

ช่างเทคนิคของมิชลินสามารถดำเนินการตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักได้อย่างแม่นยำมาก หรือแนะนำบริษัทที่สามารถดำเนินการได้

คุณใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ไม่ได้รับการรองรับจากเว็บไซท์นี้ การใช้งานบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์

กรุณาติดตั้งเว็บบราวเซอร์เหล่านี้เพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุด

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+